Walka z nihilizmem moralnym to najpilniejsze wyzwanie

Walka z nihilizmem moralnym to najpilniejsze wyzwanie

Rozmowa z Piotrem Doerre, dyrektorem ds. współpracy zagranicznej oraz członkiem-założycielem Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi

 

Wśród założycieli Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi znaczącą grupę stanowili młodzi katoliccy dziennikarze. W czym pomogło Panu doświadczenie dziennikarskie w pracy w Stowarzyszeniu?
Rzeczywiście, jako szef krakowskiego oddziału jednego z ogólnopolskich dzienników, miałem okazję przyczynić się do tego, że wielu późniejszych założycieli Stowarzyszenia zdobyło doświadczenie dziennikarskie. Od początku działalności Stowarzyszenia bardzo ważne było dla nas kontaktowanie się z ludźmi o podobnych zapatrywaniach na problemy współczesnego świata. Opanowanie warsztatu dziennikarskiego było więc dla wielu z nas bardzo pomocne w tworzeniu przekazu jasnego, krótkiego i zrozumiałego dla odbiorców. Świat w dobie internetu poszedł w kierunku bardzo szybkich i krótkich informacji. Docierając do sympatyków i dobrodziejów naszego Stowarzyszenia staramy się jednak zachować, w miarę możliwości, tradycyjną formułę przekazu. Także w naszych publikacjach staramy się korzystać z wzorów dobrego dziennikarstwa, dając naszym czytelnikom zasób informacji trudnych do znalezienia w innych mediach.

Wydawnictwa naszego Stowarzyszenia to jedne działań, które podejmujemy w celu odbudowy w Polsce katolickich elit, niszczonych przez kolejnych okupantów, totalitarny system i liberalną rewolucję. Z tego też wynikała podjęta z początkiem 2008 roku decyzja o wydawaniu dwumiesięcznika społeczno-politycznego – ilustrowanego magazynu „Polonia Christina”, a od 2012 roku także portalu „PCh24.pl”, którego przez kilka lat byłem redaktorem naczelnym. Obydwie te decyzje okazały się słuszne, bo nasze media zdobyły sobie wielu czytelników i widzów, którzy tworzą dziś liczne środowisko konserwatywnych katolików.

 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi prowadzi swoją działalność przede wszystkim w kraju, ale nie zostawia bez pomocy także katolików w innych państwach. Z czego wynika taka aktywność?
Destrukcja chrześcijaństwa w Europie Zachodniej już się prawie dokonała, a teraz rozgrywa się batalia o Europę Centralną. Mamy tu i bardzo laickie Czechy, i bardziej religijną Słowację. Mamy budzące się religijnie społeczności Białorusi i Chorwacji, i szukające dla siebie drogi ratunku wspólnoty katolickie w Austrii czy na Węgrzech. W każdym z tych państw jest specyficzna sytuacja i nasze Stowarzyszenie, chcąc pomóc w odnowie religijnej, wspiera lokalne organizacje tam, gdzie ma takie możliwości. Ład moralny w naszej części Europy jest potrzebny także nam, Polakom. Jeżeli chcemy mieć sąsiadów, z którymi będzie nas więcej łączyć, niż dzielić, to najlepszym rozwiązaniem jest oparcie wzajemnego zrozumienia o fundament chrześcijaństwa.

 

Co jest warunkiem powodzenia i realizacji takiego planu?
Naszą rolą powinno być nauczenie katolików w krajach Trójmorza umiejętności budowania poczucia wspólnoty wśród ludzi wierzących. Podobnie jak w Polsce, katolicy nie są tak dobrze zorganizowani jak lewa strona sceny politycznej. Nie mają też swoich mediów, różnie też jest z poparciem ze strony duchowieństwa. I podobnie jak u nas w kraju, także tam celem ofensywy lewicowo – liberalnej jest obecnie młode pokolenie. Jego laicyzacja, ukierunkowanie na kult doczesności i życie tak, jakby Boga nie było, to cel ateistycznych środowisk.

 

Chodzi o wpojenie zobojętnienia młodych ludzi na sprawy wiary i przygotowanie pola dla dalszej ateizacji Europy?

Obrona młodego pokolenia przed nihilizmem moralnym to najpilniejsze obecnie wyzwanie dla wszystkich katolików. Dlatego tak nie na rękę liberałom jest pokazanie siły i jedności katolików. Wbrew ich zamiarom jest każda demonstracja w obronie życia poczętego, normalnej rodziny, prawa zgodnego z społeczną nauką Kościoła. Dzisiaj celowo mnoży się przepisy ograniczające wolność jednostki, prawa rodziców i odrzucające to, co budowało chrześcijańską Europę. Przez dwadzieścia lat Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi stopowało te działania i będzie dalej zdecydowanym obrońcą religii i wartości narodowych. Wiele uwagi poświęcaliśmy i poświęcać będziemy ludziom młodym. Ich ukształtowanie zadecyduje o tym, jaka będzie Europa za dwadzieścia i za pięćdziesiąt lat.

 

Rozmawiał

Jan Bereza

Od 20 lat, z pomocą Matki Bożej oraz tysięcy zaangażowanych Przyjaciół, budujemy sumienia Polaków. Wydajemy ksiązki, filmy i tradycyjne dewocjonalia, organizujemy małe i wielkie wydarzenia, prowadzimy drukowane i cyfrowe media, mobilizujemy katolicką opinię publiczną do obrony wartości chrześcijańskich, wiary i Kościoła w sferze publicznej.
Oto fakty, których nie odnajdą Państwo w mediach głównego nurtu - zapraszamy!