Dr Tymoteusz Zych: Stowarzyszenie Ks. Skargi ma niesamowitą zdolność mobilizowania Polaków

"Jako prawnik z Instytutu Ordo Iuris widzę też ogromne zaangażowanie Stowarzyszenia w walce o dobre prawo chroniące życie, chroniące rodziny i wartości. To już pierwszy raz było widać, kiedy w 2004 roku Stowarzyszenie zablokowało szkodliwą próbę wprowadzenia przez ówczesną większość parlamentarną tzw. związków partnerskich, czyli nadania przywilejów i formalnego statusu jednopłciowym konkubinatom" - mówi dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, opowiadając o latach pracy Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi.
W tym roku mija 25 lat od momentu, w którym Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi rozpoczęło misję budzenia sumień Polaków. Przez te ćwierć wieku zbudowaliśmy silny ośrodek działalności dla katolików walczących o zachowanie chrześcijańskiego charakteru naszej Ojczyzny. Trwając w wierności Świętemu Kościołowi Katolickiemu, bronimy Tradycji katolickiej, godności i życia człowieka, podstaw moralności w życiu publicznym oraz własności prywatnej. Przypominamy i propagujemy podstawowe zasady cywilizacji chrześcijańskiej, opartej o wielopokoleniową rodzinę, tradycyjną pobożność i wzorce kulturowe. Podążając za myślą naszego Patrona, Sługi Bożego ks. Piotra Skargi, że tylko katolicka Polska może przetrwać w Europie i świecie, aktywnie realizujemy naszą misję poprzez ogólnopolskie kampanie społeczne oraz działalność medialną i edukacyjną.

Oto fakty o naszym Stowarzyszeniu, których nie odnajdą Państwo w mediach głównego nurtu - zapraszamy!